Вход Регистрация

Закрыть

Текст песни Faqat asra

Илтимосим сенга бор,
Озор етказма зинхор!
Олисларда ором излама жоним!
Бир лахза хаёт совга,
Бир лахза жоним бирга
Имкон олдик бирга бахтли булишга!

П-в:

Ким билар, айтгин агар,
Учрашмаганда бизлар?!
Рухим тан олмас эди узга, узга!
Кимдир каттик изласа,
Севги бахтин истаса,
Бир-бирини улар топар албатта!
Факат асра, факат азоб берма унга!

Хар бир тонгни, сен билан,
Кутмок учун яшайман!
Кузларингда бахтни курайин дейман!
Сени майин нигохинг,
Сени хар ширин сузинг,
Канчалик бахтлиман, десам, куп булмас!


Комментировать